Vízellátás - csatornázás tervezés

Az illetékes Szolgáltató (Budapesten a Fővárosi Vízművek) kizárólag kamarai jogosultsággal rendelkező tervező által készített vízellátás-csatornázás szakági terveket hagy jóvá.

A Szolgáltató új rákötés esetében minden esetben előírja belső vízhálózati terv készítését, pontos vízigény számítást és műszaki leírást az adott ingatlanra vonatkozóan. Kivitelezés kizárólag a Szolgáltató által jóváhagyott tervek birtokában kezdhető meg.

A vízellátás-csatornázás terv része a megfelelő méretű használati melegvíz tároló kiválasztása, illetve a használati melegvíz, és a cirkulációs hálózat méretezése. A HMV tároló méretének megválasztásakor minden esetben figyelembe vesszük a felhasználók számát, valamint a fűtési rendszer jellegéből adódó sajátosságokat (megújuló vagy hagyományos). 

A tervdokumentáció tartalma

  • A belső kommunális vízvezeték hálózat tervezése, rajzolása. 
  • Az épületben létesülő vizes berendezések tervezése, rajzolása. 
  • Használati melegvíz és cirkulációs hálózat tervezése 
  • Költségvetési kiírás
  • Műszaki leírás, pontos vízigény számítás